Sara kulturhus – Ett träbygge på högsta nivå

Mitt i centrala Skellefteå byggs just nu Sara Kulturhus som väntas bli ett av världens högsta trähus när det öppnar den 8 September 2021. Kulturhuset kommer med 20 våningar och 80 meters höjd, bli ett av Europas högsta trähus. Foto: Per Eriksson

Just nu byggs Sara Kulturhus i Skellefteå. Det blir en av världens högsta byggnader helt byggd i trä. Konstruktionen är resultatet av lokalt samarbete med unik kompetens inom träbyggande.

– Det är samarbeten över gränserna och kompetenser som möts från alla led, säger Daniel Wilded, affärsutvecklare på trävaruföretaget Martinssons Byggsystem.

Martinson är ett av de företag som är med och bygger Sara Kulturhus. Företagets uppgift är att leverera trästommen till huset. Produktionen sker i Bygdsiljum, sex mil söder om Skellefteå. Martinsson använder två produkter, limträ används till pelare och balkar och korslimmat trä i skivor. På så sätt kan kan man först bygga upp en skelettstruktur som därefter kläs med skivor för att skapa väggar, bjälklag och tak.

Daniel Wilded anser att det lokala samarbetet är en framgångsfaktor i projektet.

– Till att börja med är råvaran superlokal. Det är virke från skogarna runt Skellefteå. Sedan är flera av våra underleverantörer lokala. Det är en stor fördel och mycket effektivt. Tillsammans har vi rätt kompetens, erfarenheter och kan bidra med många smarta lösningar, säger han.

Att många av de inblandade underleverantörerna finns i Skellefteå är ingen slump menar Daniel Wilded.

– Det finns en anledning till att Skellefteå är en trästad. Vi har en gedigen historia av kunskap i trä och trävaruindustri. Både när det gäller snickeri och storskalig byggnation. Här har Skellefteå kommun varit en stor bidragande orsak till att industrin utvecklats genom åren, säger han.

Daniel Wilded på Martinsson Byggsystem anser att det lokala samarbetet är en framgångsfaktor i projektet. Foto: Martinssons.

Martinsons skickar delar av konstruktionen till Renholmen norr om Byske, där företaget Derome har som uppgift att montera färdiga hotellrum. Fabriken är uppdelad i olika processer. En station lägger golv, en annan gör tak och en tredje målar. Till sist skickas färdiga, fyrkantiga paket till byggplatsen.

Även hos Derome lyfter man styrkan i det lokala.

– Vi har märkt att personalen har vuxit av jobba med ett lokalt projekt. Man känner en stolthet över att bygga ett världsunikt hus som ska finnas här, säger Petra Eriksson, affärschef på Derome.

Förutom Martinsons och Derome finns en rad andra lokala aktörer med i projektet. 

Burträskföretaget TK Botnia har varit konstruktör och projekterat. Skellefteå Kraft samarbetar med ABB kring en helhetslösning av energiaspekterna i huset. Bygghissar från Alimak används vid bygget.

Petra Eriksson på Derome tror att projektet kan gynna träbyggandet i Skellefteå framåt.

 Vi ser jättepositivt på att man sätter Skellefteå på kartan. Att kunna bjuda in kunder från hela världen och visa vad man kan göra av trä – det är en otrolig grej. Det här kommer att bli Skellefteås motsvarighet till vad ishotellet är i Jukkasjärvi, säger hon.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se