Sany på Bauma: Stark tillväxt i Europa

Foto: Sany Europe. Pressbild

Kinesiska Sany är en av världens största tillverkare av anläggningsmaskiner. Den globala försäljningen ökade med 26 procent till 24 miljarder euro under förra året.

Nästan 20 procent av koncernens totala intäkter genereras nu på marknader utanför Kina. En anledning till detta de senaste åren, som varit svåra för världsekonomin som helhet, har varit förmågan att kunna leverera produkter. Trots hårda restriktioner som följt på grund av coronapandemin kunde Sany i stort sett upprätthålla sina leveranskedjor till alla marknader.

Enligt Sany är det företagets innovativa styrka som bidrar till dess framgång. Man har till exempel utvecklat en elektrisk minigrävare och reachstacker och en vätgasdriven lastbil, vilka bara är några exempel på företagets förmåga.

Sany Europe är också på stadig tillväxt och har mer än fördubblat sin försäljning till 100 miljoner euro, jämfört med föregående år. Sany menar att nyckelfaktorerna är produkter och tjänster som är exakt anpassade för den krävande europeiska marknaden. Sany svarar på denna uppåtgående trend med ytterligare investeringar i Europa. Fokus ligger på en kontinuerlig utbyggnad av återförsäljarnätet. För närvarande har man nära 100 återförsäljare i hela Europa.

Sany har också byggt en fabrik i tyska Bedburg och kommer inom kort att starta produktion för den europeiska marknaden. Produktionsanläggningen uppges vara designad för effektivitet och flexibilitet, vilket gör det möjligt att svara individuellt på den europeiska marknadens höga krav.

Svensk återförsäljare för Sany är Sany Nordic i Göteborg.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se