Sämre resultat för Skanska andra kvartalet

betongbil-skanska

Skanska redovisar nedskrivningar om 420 miljoner kronor i anläggningsverksamheten i USA och om 360 miljoner kronor i verksamheten i Storbritannien i det andra kvartalet 2017.

Efter nedskrivningarna beräknas rörelseresultatet i det andra kvartalet 2017 uppgå till cirka 1,5 (1,7) miljarder kronor för koncernen och för det första halvåret 2017 till cirka 3,3 (3,6) miljarder kronor.

I anläggningsverksamheten i USA avser nedskrivningarna i projekt främst lägre produktionstakt än beräknat och förseningar i projekt.

För att minska kostnaderna för organisationen och återställa lönsamheten ska anläggningsverksamheten i USA fokusera på sina kärngeografier och projekt inom kärnverksamheten.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se