Så växer Transschakt med sina grävmaskiner

transschakt_delvator_hitachi

Transschakt i Uppsala AB har vuxit stadigt under fem årtionden. Det beror på mångsidigheten, som är företagets strategi. Den minskar sårbarheten och gör det lättare att anpassa sig till svängningar i konjunkturerna.

Transschakt ägs av Per-Olov ”Pelle” Jensen, son till Bengt-Olov Jensen som startade företaget som en enmansrörelse på 1970-talet. Sedan dess har stadig tillväxt rått.

– Tyvärr är pappa borta nu. Men vi fortsätter i hans anda, berättar Pelle Jensen.

Det betyder att Transschakt arbetar med bredd på både kunnande och maskinpark.

Grundläggningar,  markarbeten, vatten och avlopp, fjärrvärme, ledningsjobb, rivningar, vägbyggen och markplanering står på repertoaren.

Målet är att aldrig fastna i stora entreprenaduppdrag och därmed riskera sårbarhet. Istället blir inflödet av beställningar jämnare genom engagemang inom många typer av jobb, i både smått och stort.

Maskinparken består av grävmaskiner, som finns i storlekar från minigrävare till den största bandgrävaren på 35 ton. De flesta är Hitachi och av dem är mer än 20 hjulgrävare. Dessutom har företaget 15-20 egna schaktbilar.

– Vårt upplägg fungerar bra. Vi har fokus på grävare, vi gör det vi är duktiga på, och vi kan alltid erbjuda rätt maskin till alla typer av jobb, säger Pelle Jensen.

– Dessutom har vi en egen verkstad som gör en stor del av servicen. Även utrustningen av maskiner sköts av oss.