Så omvandlas returbetong till återvunnet granulat

ALLU i arbete

Företagen Allu och  Mapei Circulus lanserar en lösning för att omvandla färsk returbetong till ett högkvalitativt återvunnet granulat. Den högmobila och effektiva metoden ska ge vinster både för miljön och betongproducenter eller återvinnare.

Allu Mapei Circulus-systemet riktar sig till betongproducenter och  betongåtervinningsföretag som vill minska kostnaderna för hantering av betongavfall. Förutom de positiva miljöeffekterna, genom minskat behov nytt material, kommer systemet att generera betydande besparingar i produktionen. I första hans genom reducerade deponikostnader och minskade kostnader för inköp av ballast till ny betong.

Med Re-Con Zero omvandlas den våta betongen till ett torrt betongmaterial.

Allu Transformer krossar sedan betongmaterialet till granulat i rätt angiven fraktionsstorlek som sedan återvinns i ny betong. För betongtillverkare medför detta betydande besparingar genom att man kan återvinna granulatet vid nytillverkning ny betong. Mellan 5 och 30% av ballasten får idag ersättas med återvunnet material. Produkten från Circulus-systemet uppfyller kraven enligt betongstandarden EN-206

Systemet minskar också mängden avfallslam som bildas vid tvätt av betongbilar. Avfallsslam är en miljöutmaning eftersom det måste gå till deponi och därmed en extra kostnad för betongproducenter.

Allu Mapei Circulus-systemet hjälper betongindustrin till hållbar betongtillverkning.

– Den globala förbrukningen av betong är 23 miljarder ton per år. En svindlande siffra. Miljöbelastningen från framför allt cementen i betongen är tyvärr stor. Man beräknar att cirka fem procent av världens koldioxidutsläpp härrör från cement och betongproduktion och därmed är man idag världens tredje största utsläppskälla av koldioxid, säger Erik Eriksson på den svenska återförsäljaren Allu Sverige AB i Enköping

Globalt returneras mellan 2 och 5 procent av den betong som tillverkas oanvänd. Detta på grund av kvalitetsproblem (betong är en färskvara) eller överbeställning t.ex. vid en byggarbetsplats.

Detta innebär att varje år måste cirka 460 miljoner ton tas tillbaka av betongproducenter världen över och hanteras på något sätt.

Allu Mapei Circulus gör det möjlig att spara upp till 96 procent av dessa koldioxidutsläpp. Returbetongen behöver inte deponeras utan kommer istället till användning som ett återvunnet ballastmaterial.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se

Granulat efter ALLU-1