Så gynnar du granbarkborrens fiender

Myrbagge på jakt efter granbarkborrar. Foto: Mattias Sparf

Myrbaggar, styltflugor och hackspetter – alla är de exempel på naturliga fiender till granbarkborren. Preliminära analyser visar att mängden fiender ökat och det kan ha stor betydelse på årets skadenivå.

– De naturliga fienderna till granbarkborren kan hjälpa oss att hålla nere populationen av granbarkborre. Att spara redan döda granar och vindfällen med harmlösa barkborrearter kan vara ett sätt att gynna dessa fiender, säger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen.

SLU har publicerat preliminära analyser som visar att mängden fiender och inblandning av andra barkborrearter har ökat under fjolåret. Det kan dessutom bidragit till att populationen med granbarkoborrar kommer att minska under 2021 jämfört med tidigare år.

– Vi har fortfarande stora problem med granbarkborre och kan absolut inte slappna av ännu. Men om vi får en normal sommar, utan extrem torka, kommer vi troligen få minskade skador av granbarkborre i år jämfört med de extrema skadenivåerna 2019 och 2020. Det kan vi nog delvis tacka de naturliga fienderna för, säger Gunnar Isacsson.

Till de vanligaste fienderna till granbarkborren hör myrbaggar och styltflugor, vars larver jagar barkborrarna och deras larver under barken. Även hackspettar är viktiga predatorer som gärna äter granbarkborrar. 

Barkborrens fiender äter vilka larver som helst av rätt storlek. Därför kan man gynna dem genom att spara liggande eller stående granar som koloniserats av andra barkborrar än granbarkborren. Spara även nyligen döda träd av andra trädslag. Äldre död ved ger alternativ föda åt hackspetter.

– Städa inte för mycket. Döda granar som flertalet granbarkborrar lämnat, och som inte lönar sig ekonomiskt att ta ner, kan hellre stå kvar och bli boplats åt de naturliga fienderna. De flesta av dessa fiender övervintrar som larver i barken, och klarar sig oftast inte om träden avverkas, förklarar Gunnar Isacsson.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se

Styltflugelarv (Medetera sp). Foto Gunnar Isacsson