Nu införs klassningen ”prima bränsleved”

Beteckningen ”prima bränsleved” införs i september. Information om de nya reglerna i Kvalitetsbestämning av trädbränslen finns på biometrias hemsida. Foto: Per Eriksson

För snart två år sedan infördes travvis kvalitetsklassning av massaved, med klasserna prima, sekunda och utskott, i Biometrias nationella mätningsbestämmelser.

Systemet med avdrag för vrak togs alltså bort och säljaren fick betalt för hela volymen, med pris per kvalitetsklass. Nu kommer även kvalitetsklassning för brännved.

I en trave med prima bränsleved tillåts maximalt 20 procent kvistnings- eller dimensionsfel. Övergrova stockar och främmande material som sten och metall tillåts inte alls. Däremot tillåts röta utan begränsningar.

En trave som inte klarar kraven för prima brännved kommer normalt att mätas som utskott. Men om det är avtalat kan det bli mätningsvägran som kan begränsas till exempelvis främmande material.

− Vi inför systemet av samma skäl som för massaved. Det ska ge tydligare signaler om vilka kvalitetsfaktorer som är viktiga samtidigt som mätningen kan förenklas och därmed gå snabbare. Samma princip för kvalitetsbestämning kan också underlätta sortimentsbyten mellan massaved och bränsleved, säger Lars Björklund, affärsutvecklare på Biometria.

Införandet av klassningen ”prima bränsleved” kommer inte innebära förändring för tillredning och sortering av sortimentet bränsleved. Men alla som arbetar med handel, produktion, mätning och liknande behöver sätta sig in i vad förändringen innebär skriver Biometria i ett pressmeddelande.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se

Lars Björklund, affärsutvecklare på Biometria. Foto: Biometria