Ris och ros till infrastrukturplanen

Den 13 juni presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth den nya planen för transportinfrastruktur 2022–2033. Transportföretagen ger både ris och ros. Foto: Transportföretagen, pressbild.

Den 13 juni presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth den nya planen för transportinfrastruktur 2022-2033.

Enligt branschorganisationen Transportföretagen räcker underhållssatsningen till vägar inte till ens att betala på underhållsskulden. 

– Vill vi förbättra vägarna krävs det betydligt mer än så. Vi kan konstatera att medregeringens infrastrukturplan så kommer vägnätet fortsätta att förfalla, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

Transportföretagens analys ”Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll” visar att det skulle behövas 5,3 miljarder kronor per år till vägunderhåll, det är ungefär en (1) miljard ytterligare jämfört med planen som regeringen nu beslutat. Mer än 8 av 10 transporter sker på väg och en väl fungerande väginfrastruktur är basen i hela transportsystemet. 

Transportföretagen välkomnar flera av de satsningar som görs i den nationella planen men beklagar att de sker till priset av ett fortsatt förfall av såväl väg- som järnvägsnät. Trafikverket har visat att det är samhällsekonomiskt lönsamt att vårda befintlig infrastruktur, säger Marcus Dahlsten avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se