Maskinentreprenörerna: Stark efterfrågan i branschen

Maskinentreprenörernas konfidensindikator MEKO visar på en stark eftefrågan men prognosen framöver visar på en måttlig avmattning. Foto Per Eriksson

Två gånger per år släpper branschorganisationen Maskin-entreprenörerna en konjunkturrapport som ska spegla nuläget och den förväntade utvecklingen i branschen.

Rapporten tas fram i samarbete med affärs- och analysföretaget Navet. I början av juni släpptes den senaste rapporten, som visar på mycket stark efterfrågan i branschen. 

Enligt Navet visar värdet på konfidensindikatorn, MEKO, hamnade i maj på 113, vilket är ett  positivt läge men dock svagare jämfört med tidigare maj-värden. 

– Att efterfrågan är hög men konfidensindexet mer försiktigt beror sannolikt på de utmaningar som medlemsföretagen möter i dagsläget, säger Jens Lindroth, analysansvarig på Navet.

De höga bränslepriserna är i dagsläget den största utmaningen för medlemsföretagens lönsamhet. Till det kommer långa leveranstider på komponenter och höga priser på metall och byggmaterial, faktorer som slår direkt mot branschen och kunderna, alltså byggföretag, fastighetsägare och byggherrar.

– Att följa konjunkturutvecklingen i anläggningsbranschen är en bra värdemätare för svensk konjunktur i övrigt och en tidig indikator på hur byggbranschen kan komma att utvecklas framöver, menar Jens Linderoth.

Maskinentreprenörerna kommer tidigt in i själva byggprocessen, som sedan engagerar alltifrån byggmaterialindustrin till installatörer och hantverkare

Prognosen för MEKO framöver visar på en avmattning. Det prognosticerade värdet för december 2022 är historiskt sett relativt svagt, men överstiger värdena under pandemin.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se