Rekordstor orderstock för Svevia

Svevias omsättning, orderingång och orderstock förbättrades och resultatet var stabilt under årets första kvartal. Helårsresultatet ökade till 337 miljoner kronor (240).
Foto Patrick Trägårdh/Svevia.

Svevias resultat på rullande tolv månaderna ökade till 337 miljoner kronor (240). Rörelseresultatet i det första kvartalet var i nivå med fjolåret och uppgick till –12 miljoner kronor. Orderstocken uppgick vid periodens utgång till 11,2 miljarder kronor (9,9).

Den ökade omsättningen förklararas i första hand av en snörik vinter samt ett förbättrat resultat i driftdivisionen. Resultatet hos industridivisionen minskade på grund av strängare vinter. Division Anläggning och rentaldivisionen Arento levererade positiva resultat i nivå med föregående år.

– Det första kvartalet är säsongsmässigt svagare då aktiviteten är låg inom beläggnings- och anläggningsverksamheten. Rörelseresultatet var stabilt och på samma nivå som föregående år. Vi har haft en bra orderingång och nivån på vår orderstock var den högsta någonsin i det första kvartalet, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef.

Enligt ett pressmeddelande har coronapandemin hittills endast haft begränsad effekt på Svevias verksamhet. Utöver en förbättrad omsättning, orderingång och orderstock förbättrades även Svevias resultat på rullande tolv månader till 337 miljoner kronor (240).

– Division Drift befäster sin position som Sveriges främsta drift- och underhållsleverantör av vägar då vi i årets upphandling behöll vår marknadsandel beträffande Trafikverkets basunderhåll. Med våra professionella och engagerade medarbetare ser jag med tillförsikt fram emot fortsättningen på verksamhetsåret 2021, avslutar Anders Gustafsson.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se