Rekordresultat för Södra

Södras 52.000 medlemmar får dela på 2.239 miljoner kronor i vinstdelning. Foto: Per Eriksson

Skogsägarföreningen Södra redovisar ett rekordstarkt resultat på .5.316 miljoner kronor för helåret 2021. Södras styrelse föreslår en vinstutdelning till medlemmarna på 2.239 miljoner kronor.

Under fjolåret ökade Södrakoncernens nettoomsättning med 33 procent och uppgick till 27.060 miljoner kronor (20.351). Avkastningen på sysselsatt kapital var 25 procent (2) och soliditeten var vid årets utgång 63 procent (57).

Enligt Södras styrelses förslag om vinstdelningen speglar årsresultatet och beaktar samtidigt det virke som medlemmarna levererat under både 2020 och 2021.

206 miljoner kronor kommer delas ut för virkesleveranser 2020 och 687 miljoner kronor för 2021 års leveranser. Sammantaget lägger styrelsen förslag till föreningsstämman den 24 maj om en vinstdelning till medlemmarna på 2.239 miljoner kronor. Det motsvarar 43 procent föres skatt.

– Södra gör ett rekordstarkt år. Resultatet är en produkt av en på många sätt exceptionell marknad för våra huvudprodukter massa och sågade trävaror, samtidigt som industrin har levererat stabila volymer med hög kvalitet. Det goda resultatet speglar familjeskogsbrukets viktiga roll i klimatomställningen tillsammans med våra medlemmars och medarbetares fantastiska insatser under året, säger Södras vd Lotta Lyrå i en kommentar till årsredovisningen.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se