Rekordomsättning för Stihl

ADVANCE XTREEM skyddskläder, tilldelade designpriset IF Design Award 2015
ADVANCE XTREEM skyddskläder, tilldelade designpriset IF Design Award 2015

Under årets första åtta månader ökade Stihl-koncernen sin omsättning med 5,4 procent till 2.408 miljarder euro. Tillväxten främjades av starka försäljningssiffror och om växlingskursen för utländsk valuta hade hållit sig på samma nivå som föregående år hade tillväxten blivit hela 9,3 procent.

 – Vi räknar med att slå både försäljnings- och omsättningssiffrorna under 2016, då företaget fyller 90 år, säger Stihls styrelseledamot, dr Bertram Kandziora, vid företagets höstpresskonferens. – Under en fyraårsperiod fram till 2019 kommer vi att investera omkring 300 miljoner euro i Tyskland och totalt en miljard euro världen över. Alla investeringar kommer att finansieras med koncernens egna tillgångar.

Marknaden i USA var återigen centrum för försäljningsökningen men Västeuropa och Asien kommer inte långt efter. Den ryska marknaden har lugnat sig, men än ses inga tecken på att den ska vända neråt. Försäljningsökningen världen över har resulterat i en stor personalstyrka – den 31 augusti 2016 hade antalet anställda i koncernen stigit med 2,9 procent till 14 696 personer.