Radarsystem täcker upp vid dålig sikt

Oavsett vilket fordon man framför så är det av största vikt att man har bra uppsikt både fram, bak och åt sidorna. Sydsten i Dalby jobbar med riktigt stora maskiner och har förutom backkamerasystem satsat på Brigades radarsystem till sina stora fordon. Allt för att sätta säkerheten först.

Sydsten är ledande tillverkare och leverantör av fabriksblandad betong, krossprodukter och grus i de södra delarna av Sverige, och är ett av de företag som investerat i Brigade Backsense radasystem till sina fordon.

– Vi jobbar med stora och tunga maskiner där det är svårt att ha bra uppsikt bakåt. Vi har haft incidenter där två maskiner kolliderat. Den gången blev det lyckligtvis bara materiella skador men det resulterade i väldigt höga reparationskostnader, säger Mikael Svensson. 

Efter kollisionen var det tydligt att man behövde investera i ett radarsystem för att undvika liknande – eller ännu värre – incidenter i framtiden.

– Problemet med våra maskiner är att de är så stora och att backspeglarna inte räcker särskilt långt ut – man har ingen bra uppsikt bakåt helt enkelt, säger Mikael Svensson. – I de miljöer vi arbetar i är det dessutom väldigt dammigt och smutsigt så man kan inte lita på att ett backkamerasystem fungerar optimalt då smutsen kan blocka kameralinsen. Därför är ett radarsystem ett bättre val för oss, eftersom det ger ifrån sig en varningssignal när man backar för nära ett objekt.

Brigade Backsense går att programmera så att radarsignalerna anpassas till det aktuella fordonet med en räckvidd på 3–30 meter och en bredd på 2–10 meter. Med en enkel inställning kan man själv välja hur och när man vill att systemet ska börja varna. På maskinen som Sydsten använder sitt radarsystem så är radarn till exempel placerad baktill mellan däcken, vilket gör att systemet hade varnat konstant om man inte gjort en kalibrering så att radarn varningssignalerna aktiveras utanför däcken och inte i direkt anslutning till radarns placering.

– Att jobba med stora maskiner innebär alltid en risk men med Brigade Backsense har vi full koll på fordonet och risken att det ska inträffa en incident har minimerats radikalt. Säkerheten kommer alltid först och då är det inget svårt val för oss att investera i ett radarsystem som ger en tryggare arbetsmiljö för våra anställda, säger Mikael Svensson, avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se