Delvator förvärvar servicelämnare i Stockholm

Hitachis svenska generalagent Delvator AB förvärvar servicelämnaren HVL Maskin i Arlandastad strax norr om Stockholm.

– Delvator är i ett expansivt skede och anläggningen i Stockholm lägger ytterligare en pusselbit i vår expansion. Norra Stockholm är perfekt läge dels för regionen, dels för närheten till Arlanda flygplats. Planen att på sikt utöka med fler servicetekniker och ökad kapacitet ligger i linje med den strategi vi har satt upp, säger Jonas Coltén, vd på Delvator.

– Det är med stor glädje vi nu stärker vår närvaro i Stockholmsområdet. I och med förvärvet av vår servicepartner HVL Maskin har vi de rätta förutsättningarna på plats redan från start. Just Stockholm är den region med störst marknad och vi har länge sett en stor potential att etablera en egen sälj- och servicedepå här, säger Thomas Johnsson, Delvators eftermarknadschef.

Genom att Delvator får sin egen organisation på plats kommer de närmare slutkunden och kundernas inflytande ökar. Även om det är samma personal kommer kunderna på sikt kunna dra nytta av att verksamheten utvecklas. En annan stor fördel är möjligheten att kundanpassa sålda maskiner i större utsträckning än tidigare. Det strategiska läget och den stora maskinvolymen har skapat detta behov som nu bättre kan tillgodoses, menar Thomas Johansson.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se