Projektering i 3D förenklar flödet i byggprocessen

Sinan Gerzic och hans nya kollega Björn Olsenius på MVP Syd går igenom projekteringsunderlagen i 3D-visualiseringsverktyget SkyView och kontrollerar att allt har blivit rätt.

MVP Syd är en projektör som vill förenkla för kunderna genom att digitalisera byggprocessen med hjälp av 3D. Fortfarande är det många aktörer i bygg- och anläggningsbranschen som endast använder 2D vid projektering vilket leder till fel i höjdsättningar och brister i detaljer.

Detta skapar problem på bygget och genererar dessutom dubbelarbete när underlagen måste göras om i 3D för att fungera grävmaskinernas maskinstyrningssystem.

– Vi binder ihop informationsflödet genom att arbeta i 3D redan från start i projektet. Det gör att vi inte måste bearbeta samma underlag flera gånger utan anpassar underlaget för produktion direkt. Ju tidigare i processen vi kan börja arbeta i 3D desto bättre, och jag skulle önska att fler anammar det redan i detaljplaneskedet eller förprojektering. Det skulle underlätta hela samhällsbyggnadsprocessen och inte minst i projekteringsskedet, säger Sinan Gerzic som är ägare och vd på MVP Syd.

Han pekar på att det är viktigt att ha ett tillräckligt detaljerat och uppdaterat underlag från början. Nybyggnadskartor kan vara baserade på gammal information och ha alldeles för långt avstånd mellan höjdangivelserna. Ibland så mycket som tio meter. 

– Vi ser alltid till att området drönarskannas så att vi har en detaljerad kopia av verkligheten att arbeta mot. Då missar vi inte några viktiga detaljer och kan anpassa projekteringen till de befintliga förutsättningarna. Eftersom vi också får en extremt detaljerad höjdinformation, med cirka 2500 höjdpunkter per kvadratmeter, får vi fram mycket mer noggranna projekteringsunderlag och volymberäkningar, berättar Sinan Gerzic.

Enligt Sinan Gerzic är det många beställare i branschen som förväntar sig att projektering i 3D ska kosta mer, men själva verket är det tvärt om. Många gånger finns 3D-datan redan tillgänglig, även om det endast är 2D-datan som används. Genom att implementera projektering i #D redan från början kan framtagna projekteringsunderlag enkelt användas i produktion genom bland annat maskinstyrning. Detta leder till minskat dubbelarbete och mer noggranna kalkyler vilket istället innebär besparingar i byggprojektet.

– Det finns besparingar att göra genom att använda 3D från början. Entreprenören kan lämna mer träffsäkra anbud. Fastighetsutvecklaren får bättre underlag för upphandlingen och konsulterna kan effektivisera sitt arbete och kvalitetssäkra underlagen de tar fram, konstaterar Sinan Gerzic.

Sedan starten förra våren har MVP Syd använd 3D-visualiseringsverktyget SkyView från företaget SkyMap för att få en överblick över projekten, kunna kontrollera underlag från kommunerna och andra aktörer och få grepp om höjder, fall och anslutningar med mera. Dessutom är det ett snabbt och enkelt att göra egna kontroller genom att stämma av att projekteringen blivit rätt mot den digitala kopian av verkligheten samt förenklat diskussionen med kunderna.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se