Akuta skötselbehov i skyddad skog

En ny rapport visar att det finns stora behov av skötselåtgärder i skyddad skog. Foto: Per Eriksson

2018 genomförde Skogsstyrelsen en kartläggning av skötselbehoven i områden som omfattas av biotopskydd och naturvårdsavtal.

I år kom en rapport som kartlagt skötselbehoven i drygt 11.000 skyddade områden i Sverige. Rapporten visar att det finns stora och brådskande behov av skötselåtgärder i flera av dessa områden.

– Rapporten visar tydligt att det finns ett stort behov och att man måste agera. Man konstaterar bland annat att 55 procent av de skyddade områdena har behov av skötsel innan 2023, säger Jens Brorsson, ekolog på BillerudKorsnäs.

Skogsstyrelsen rekommenderar bland annat att man tar bort gran, friställer gamla träd, släpper betesdjur i skogen och genomför naturvårdsbränningar.

– Skyddad natur kräver omvårdnad och man behöver göra vissa åtgärder för att bibehålla naturvärdena. Det verkar som detta arbete blivit eftersatt och att man har haft lite dålig koll på vad som behöver göras, konstaterar Jens Brorsson.

Tillsammans med andra myndigheter och aktörer arbetar Skogsstyrelsen nu med en nationell strategi för naturvårdande skötsel som underlag för regeringen. Förutom att naturvärden riskerar att gå förlorade menar Jens Brorsson att det är viktigt för trovärdigheten att de skyddade områdena tas om hand på rätt sätt.

– Markägaren förbinder sig att inte avverka och det är förknippat med en kostnad som man får ersättning från staten. Men markägaren har inte heller rätt att genomföra åtgärder i de här områdena, därför är det viktigt att det sköts på det sätt som det är tänkt, menar Jens Brorsson.

Rapporten visar också att det finns stora skillnader mellan olika delar av landet. Behovet är betydligt större i Mellansverige där exempelvis 80 procent av skogarna kring Uppsala har ett skötselbehov, men bara 37 procent av skogarna i Norrbotten.

© Anläggningsvärlden 2021
info@anlaggningsvarlden.se