Peab bygger ut Ullevileden i Linköping

Med ett bud på 157 miljoner kronor – som var 14 miljoner lägre än Skanska – gick Peab vinnande ur anbudsstriden och kommer bygga den första etappen av Ullevileden. Bilden: Stefan Andersson, regionchef på Peab.

Peab har fått uppdraget att bygga ut den första etappen av Ullevileden i Linköping. Beställare är Linköpings kommun och kontraktssumman uppgår till 157 miljoner kronor.

Ullevileden byggs ut för att förbättra framkomligheten och koppla samman västra och östra delen av norra Linköping. I den första etappen bygger vi en ny bro över Stångån, fyra cirkulationsplatser samt ny gång- och cykelbana. Det blir också en ny fågelutkik, en damm och ett stort antal träd som bildar en allé längs den nya sträckningen.

– Vi är glada och stolta över att få vara en del av samhällsutvecklingen i Linköping. Utbyggnaden av Ullevileden är en viktig infrastruktursatsning som kommer att underlätta för Linköpingsborna att förflytta sig mellan västra och östra delen av staden. Vi bygger infrastrukturen med egna resurser i Östergötland och vi kommer att sysselsätta många lokala leverantörer för att förverkliga projektet. Med andra ord ett fint exempel på vårt närproducerade samhällsbygge, säger Stefan Andersson, regionchef på Peab.

– Ullevileden är efterlängtad och välbehövd. Med gång- och cykelbana och väg så kommer detta innebära att Tornby och Mörtlösa äntligen knyts ihop, att Kallerstadsleden kan avlastas av trafik och att det blir enklare och smidigare att ta sig fram, säger Stefan Erikson, kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Projektet är en utförandeentreprenad med byggstart i januari nästa år. Färdigställandet beräknas till andra kvartalet 2025.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se