Byggföretag samarbetar i internationellt projekt

Under det gångna året har Skanska, NCC och Masonite Beams framgångsrikt samarbetat i ett internationellt projekt som fokuserar på effektiv hantering av produktinformation inom byggmaterialsektorn.

Under det gångna året har byggföretagen Skanska, NCC och lättbalktillverkaren Masonite Beams framgångsrikt samarbetat i ett internationellt projekt som fokuserat på effektiv hantering av produktinformation inom byggsektorn där syftet varit att lägga grunden för ett EU-gemensamt system.

Inom ramen för det svenska strategiska innovationsprogrammet Smart BuiltEnviroment har det till exempel genomförts ett pilotprojekt kring digital produktinformation baserat på datamallar. Skanska, NCC och Masonite Beams har medverkat i projektet och ett koncepttest med miljövaru- och prestandadeklarationer i webbtjänster.

– I dag är det som ”hela havet stormar” när det gäller den typen av deklarationer. Det skiljer sig mellan olika länder, och det kan förekomma olika system inom ett och samma land, berättar Martin Erlandsson, affärsutvecklare på IVL Svenska Miljöinstitutet, som varit en av de ansvariga i pilotprojektet.

Martin Erlandsson, affärsutvecklare på IVL Svenska Miljöinstitutet

Syftet med projektet är att förenkla publicering och sökning av produktinfomation samt underlätta internationell handel, vilket kommer att gynna byggmaterialleverantörer och entreprenörer inom byggsektorn.

– Vi har ju bland annat haft med Skanska i projektet, och de jobbar jättehårt med de här frågorna. Överlag har de stora byggaktörerna ett stort driv att komma vidare. De behöver hantera ökande krav på hållbart byggande från såväl myndigheter som marknaden, säger Tommy Persson forskning- och utvecklingschef på Masonite Beams.

Projektet har inte bara varit framgångsrikt utan pekar också på tydliga fördelar för byggsektorns aktörer. Nästa steg är att utveckla metoder för implementering av datamallar.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se