Peab bygger bro över Fyrisån i Uppsala

Peab ska bygga den 60 meter långa Tullgarnsbron över Fyrisån i Uppsala. Kontraktet är värt 157 miljoner kronor.

Peab har fått uppdraget att bygga Tullgarnsbron över Fyrisån i Uppsala. Beställare är Uppsala kommun och kontraktsumman uppgår till 157 miljoner kronor.

Tullgarnsbron är en del av av utbyggnaden av Uppsalas infrastruktur och kommer bli viktig för den fortsatta utvecklingen av stadens södra delar. Bron kommer att knyta samman bostadsområden i Kungsängen med studenternas idrottsplats, Stadsträdgården och den stora arbetsplatsen Akademiska sjukhuset. 

Bron kommer att byggas som en öppningsbar bro över Fyrisån med anslutande vägar och gång- och cykelbanor. Uppe på bron blir det ett körfält i varje riktning samt fyra meter breda gång- och cykelbanor på vardera sida. Brons totala längd blir cirka 60 meter.

Bron ska utföras med hållbarhetscertifieringen CEEQUAL för att höja projektets hållbarhetsprestanda och kommer även att få en speciell gestaltning där den uppstickande enkelklaffen byggs helt i cortén. De anslutande brospannen byggs i betong, men i en form av cortén och de båda landfästena kläs i granitsten. Även drivningen av klaffen är ovanlig då den öppnas och stängs med hjälp av ett linmaskineri i ett av brostöden.

Projektet av bron startar omgående och bron förväntas stå färdig nästa vinter.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se