Ökad orderstock för AF Gruppen

Amund Tøftum, vd och koncernchef för AF Gruppen. Foto: Hans Fredrik Asbornsen.

Den norska byggkoncernen som bland annat äger svenska Kanonaden omsatte 6.907 miljoner kronor under årets tredje kvartal. Resultatet före skatt blev 103 miljoner kronor för kvartalet. Den totala orderstocken var i slutet av kvartalet 41.864 miljoner kronor, en ökning med 5,4 procent jämfört med samma kvartal 2022.

AF Gruppens omsättning var 6.907 miljoner kronor (7.537) under tredje kvartalet och 22.152 miljoner kronor (22.638) hittills i år. Resultatet före skatt landade på 103 miljoner kronor (263) under tredje kvartalet och 408 miljoner kronor (898) hittills i år. Det gav en vinstmarginal på 1,5 procent (3,5 procent) under tredje kvartalet och 1,8 procent (4,0 procent) hittills i år. Den totala orderstocken var 41.864 miljoner kronor (39.716) vid utgången av kvartalet. 

– AF Gruppen levererade under förväntan under tredje kvartalet och vi har en varierande utveckling inom våra enheter. Utmaningarna i Sverige fortsätter, samtidigt som vi har gjort en nedjustering av projektprognosen för ett offshoreprojekt. Trots detta levererar många enheter solida prestationer, med starka resultatbidrag från affärsområdena Anläggning och Energi och Miljö, säger Amund Tøftum, koncernchef för AF Gruppen.

Enligt AF Gruppen ställer man samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartner och leverantörer som på sina egna medarbetare. Siffror från underleverantörer ingår i skadestatistiken. Skadefrekvensens H1-värde för tredje kvartalet var 0,0 (0,9). H1-värdet hittills i år var 0,8 (1,2).

 Affärsområdet Sverige som helhet hade ett svagt negativt resultat före skatt för kvartalet. Resultaten för de olika enheterna varierar stort. AF Prefab i Mälardalen och AF Härnösand Byggreturer levererade mycket bra resultat under kvartalet. Kanonaden och HMB levererade goda resultat. Organisatoriska och strukturella förändringar har genomförts under tredje kvartalet. AF Bygg Stockholm är nu en del av AF Bygg Öst och AF Öresund är en del av AF Bygg Syd.

AF arbetar systematiskt och målmedvetet med att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron låg under tredje kvartalet på 3,9 procent (4,0 procent). Hittills i år har sjukfrånvaron varit 4,1 procent (4,5 procent).

– AF-kulturen kännetecknas av systematiskt arbete med hälsa, miljö och säkerhet. Säkerheten prioriteras framför allt annat inom AF och vårt mål är att alla ska komma hem välbehållna från jobbet varje dag. Det är glädjande att utvecklingen vad gäller allvarliga händelser går åt rätt håll och att vi har avslutat ett kvartal utan H1-händelser. Det visar att vårt mål om noll arbetsrelaterad frånvaro och inga allvarliga händelser går att uppnå, men det kräver att vi upprätthåller en god riskstyrning och hög efterlevnad inom hela organisationen, säger  Amund Tøftum avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se