Oförändrad areal frivilliga avsättningar

2021 var 1,3 miljoner hektar frivilligt avsatt av markägarna och den certifierade arealen uppgick till 15 miljoner hektar. Foto: Per Eriksson

Förra året var 1,3 miljoner hektar skog frivilligt avsatt av markägarna och den certifierade arealen uppgick till 15 miljoner hektar samma år. Det visar en undersökning från Skogsstyrelsen.

– De förändringar som finns i statistiken är för små för att säkerställa att de är verkliga förändringar och inte enbart orsakade av förbättrad registerhållning hos uppgiftslämnare, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

De frivilliga avsättningarna är jämnt fördelade i landet med 300.000 till 350 000 hektar vardera i de fyra landsdelarna Norra Norrland, Södra Norrland, Svealand och Götaland.

Enskilda markägare hade under 2021 frivilliga avsättningar på 530.000 hektar och övriga markägare nästan 780.000 hektar. Till övriga markägare räknas privata bolag, offentliga markägare, trossamfund med flera.

Den produktiva skogsarealen certifierad enligt PEFC och FSC uppgick i fjol till 15 miljoner hektar, vilket är i nivå med året innan, vilket innebär att hela 68 procent av all produktiv skogsmark utanför formellt skydd i landet är certifierad.

Enskilda markägare äger strax över 4,3 miljoner hektar certifierad mark medan den största delen 10,7 miljoner hektar, ägs av övriga markägare.

Samtidigt som statistiken över certifierad areal och frivilliga avsättningar för 2021 publiceras har även statistiken för åren 2018 till 2020 reviderats.

Revideringarna rör mestadels förbättrad rapportering från uppgiftslämnare i form av mer säker länsindelning eller ägarkategorisering. Den allmänna registerhållningen har även förbättrats hos några viktiga uppgiftslämnare efter större ägarbyten som skett de senaste åren.

Förändrade beräkningsmetoder har också införts gällande frivilliga avsättningar inom den ej certifierade skogsmarken.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se