Nytt redskap för pålkapning

PÅ Demconmässan visade finska Motocut en pålkap för grävmaskiner. Pålkapen finns i två storlekar och kapar pålar upp till 400 mm i diameter.
På Demconmässan visade finska Motocut en pålkap för grävmaskiner. Pålkapen finns i två storlekar och kapar pålar upp till 400 mm i diameter.

Finska Motocut visade en ny grävmaskinsburen pålkap på Demconmässan den 27 till 28 september. Enligt tillverkaren är den lätt att använda och pålitlig på ett sätt som inte kan jämföras med något annat.

– På världsmarknaden finns ingen motsvarande anordning som fungerar med diamantklingor. Inget manuellt arbete behöver mera utföras vid det annars fysiskt tunga pålkapningsarbetet, säger Daniel Sjödin, vd på den svenska generalagenten QCE.

Vid en pålningsarbetsplats har pålarna hittills behövts grävas fram efter att mätningsmannen har gjort sitt arbete, för att den rätta avkapningshöjden ska kunna kunna nås. Först vid detta stadie har avkaparen kunnat kallas på plats – och sedan har det berott på avkapningsmännens tidtabeller, hur länge arbetsplatsen har stått orörd.

Genom att använda MotoCut-avkapningsgripklon har en och samma grävmaskinsentreprenör möjlighet att både gräva upp omgivningen kring pålarna och kapa av dem – och själva avkapningen går dubbelt snabbare (under en minut per påle, beroende på typ av påle) än om det skulle skötas av manuell arbetskraft.

– Framgrävandet och avkapningen av pålarna kan exempelvis skötas ett par pålar åt gången, varpå följande arbetsmoment kan påbörjas redan innan hela avkapningsarbetet är utfört. Att byta ut skopan mot avkapningsgripklon och tillbaks går i en handvändning, säger Perttu Pylväs, chef för affärsutveckling på Motocut.

Motocut förbättrar avsevärt arbetssäkerheten då ingen behöver vara i närheten av den tunga pålen. Eftersom man inte längre behöver manskraft i närheten av pålavkapningen, elimineras risken för olyckor orsakade av fallande pålar. Dessutom flyttar MotoCut de avkapade pålarna ur vägen alltefter att de kapas.

Redskapet finns i två storlekar: Q350 för pålar i dimensionen 80–350 mm samt Q400 för pålar på 200–400 mm. Båda modellerna fungerar med grävmaskiner från 5 ton och uppåt. Vikten är på 550–570 kilo.

© Anläggningsvärlden.se
per@anlaggningsvarlden.se