Genombrott för snabbväxande lövträd

Henrik Böhlenius, forskare vid SLU  visar att poppel kan växa dramatiskt mycket bättre med hjälp av kalk. Foto: SLU
Henrik Böhlenius, forskare vid SLU visar att poppel kan växa dramatiskt mycket bättre med hjälp av kalk. Foto: SLU

Nya försök vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) visar att poppel kan växa dramatiskt mycket bättre med hjälp av kalk. Det är ett steg på vägen till att det snabbväxande lövträdet kan bli ett alternativ och komplement till granen i skogsbruket.

Resultaten är väldigt tydliga. Plantorna i försöket har växt under fyra säsonger. Trots en extremt torr sommar har de frodiga lövträden hunnit bli långt över tre meter. Utan torkan hade de varit ännu högre.

Lite längre bort står en rad jämngamla plantor som knappt är i höjd med det omgivande gräset. Skillnaden beror på kalk.

– Vi vet från växthusförsök att poppel dör om jorden är för sur. Därför är poppel svår att odla på skogsmark där pH-värdet ofta ligger kring fem, eller därunder, berättar Henrik Böhlenius.

Han forskar på popplar vid SLU Alnarp. I ett par halländska försök har pH-värdet höjts genom lättlöslig kalk som tillförts i kombination med olika markberedningar.

Även om metoden behöver utvecklas är kalkning i grunden en enkel och billig insats.

– Vi vet ännu inte i vad mån effekten av kalkningen är bestående. I bästa fall har träden hittat sin balans och fortsätter att växa bra nu när rotsystemen är etablerade. Det får vi se vid fortsatta försök, säger Henrik Böhlenius.

Hans vision är att hitta ett enkelt och robust odlingssystem för poppel både på åkermark och skogsmark. Potentialen är stor. Tillväxten per hektar och år är förmodligen minst det dubbla jämfört med gran. Dessutom är det positivt för landskapsbilden.

–Vi behöver mer forskning för att veta vad poppel betyder för den biologiska mångfalden, konstaterar Henrik Böhlenius.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se