Nytt centrum mot skogsskador

Hotbilden mot skogen innebär att regeringen årligen anslår 30 miljoner till Skogsskadecentrum som kommer ledas av Jonas Rönnberg, forskare på SLU. Foto: Per Eriksson

Nu kraftsamlar SLU mot skogsskadorna och gör en ordentlig förstärkning av krigskassan. Det är allt från granbarkborrar, stormar, älgbete, rotröta till bränder.

Nu börjar de flesta bitar komma på plats och Sveriges lantbruksuniversitets nya Skogsskadecentrum kan växla upp sin verksamhet. Arbetet kommer ledas Jonas Rönnberg , forskare vid för sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp.

– Vi har förstås redan omfattande forskning kring hoten mot skogen, men det här är en bra förstärkning. Det handlar både om att öka forskningen och att öka beredskapen för att agera snabbare när något händer, säger Jonas Rönnberg.

För egen del forskar han om rotröta. Rötan, precis som många hot, blir värre med ett varmare klimat. Torkan försvagar träden och gör dem känsliga för angrepp. Även risken för bränder ökar och ett ändrat klimat öppnar upp för helt nya skadegörare.

Hotbilden mot skogen är bakgrunden till att regeringen i våras beslöt att anslå 30 miljoner kronor om året till Skogsskadecentrum med uppgift att att förebygga och övervaka skogsskadorna. Dessutom fick Skogsstyrelsen ökade anslag för att jobba med frågorna.

– Vi arbetar naturligtvis nära myndigheten med allt från att leverera forskningsresultat till akuta utryckningar och kartläggning av skadorna, säger Jonas Rönnberg.

© Anläggningsvärlden 2022
info@anlaggningsvarlden.se