Nya regler för drönarbilder över skog

nya_regler_dronare

Den 1 november kom nya regler som gör det möjligt för skogsägare att publicera drönarbilder från den egna skogen utan att söka tillstånd. I vanliga fall krävs tillstånd från Lantmäteriet för att sprida bilder och filmer från luftfarkoster som drönare. Men det finns undantag då inget tillstånd krävs.

• Det senaste undantaget från tillståndsplikten gäller bilder och filmer som tagits över skogsmark, förutsatt att de uppfyller dessa villkor:

• Markägaren ska själv ha beställt materialet eller agerat fotograf.

• Bildmaterialet får inte innehålla fordon, byggnader, anläggningar, verksamheter eller andra mänskliga aktiviteter, förutom sådant som tillhör skogsbruket.

Undantaget för skogsmark trädde i kraft den 1 november 2017 och ligger som en föreskriftsändring i LMFS 2017:2.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se