Ny vd på Rottne Industri

rottne_byter_vd

Rolf Andersson, som utsågs till verkställande direktör 2005, har sedan en tid uttryckt önskemål om att lämna vd-skapet. Styrelsen för Rottne Industri AB har utsett Tobias Johansson till ny verkställande direktör efter Rolf Andersson.

Tobias Johansson kommer att tillträda sin nya tjänst i samband med ordinarie bolagsstämma den 24 februari.

Tobias Johansson har varit anställd i bolaget i flera år och har god kunskap om bolagets produkter och verksamhet. Tobias Johansson har tidigare varit konstruktionschef och produktchef. Tobias Johansson utsågs till vice verkställande direktör i januari 2015.

Rolf Andersson kommer i sin fortsatta anställning att vara ett stöd åt Tobias Johansson samt bistå bolagets försäljningsorganisation.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se