Ny utbildning ska digitalisera skogen mer

Mistra Digital Forest lanserar nytt utbildningskoncept för ökad digital kompetens inom skogsindustrin

Digitaliseringen av skogsbruket är i full gång och för att öka den digitala kopetensen hos skogsbolagen lanserar Mistar Digital Forest ett nytt utbildnings-koncept.

Den digitala transformeringen är dock i sin linda. Det visar en färsk rapport om digitaliseringen av den skogliga värdekedjan som tagits fram av Mistra Digital Forest.

– Digitalisering handlar både om hårda och mjuka frågor. Allt från tekniken själv till hur vi organiserar oss och vilken syn har vi på digitalisering. Om den digitala kompetensen höjs kommer det att främja det svenska skogsbruket på ett påtagligt sätt, säger Jonny Holmström, professor i informatik vid Umeå universitet och grundare av Swedish Center for Digital Innovation (SCDI), tillika författare till rapporten.

I höstas fick programmets deltagande företag besvara en enkät om sitt utbildningsbehov inom digitalisering vars resultat har legat till grund för framtagandet av olika utbildningar. Utbildningskonceptet Digital Forest Academy består idag av fem kärnkurser, framtagna av Jonny Holmström, med fokus på att utveckla verktyg för at kunna hantera och snabba på digitaliseringsprocesser, och riktar sig till företag i skogsbranschen.

Samtliga kärnkurser genomförs på beställning och skräddarsys efter varje organisations speciella behov. Tanken är att kurserna ska kunna genomföras vid olika lärosäten där rätt kompetens finns.

– Syftet med utbildningarna är att få skogsföretag att kunna dra praktisk nytta av digitaliseringen i sin verksamhet, säger Erik Willén på Skogforsk som leder projektet Digital Forest Academy.

– Utbildningen är en viktig satsning som gör det möjligt för branschen att ta nästa steg i digitaliseringen av det svenska skogsbruket. Vår ledningsgrupp på Holmen Skog har gått kursen Digital transformation – det var en viktig del i vår resa framåt för att bli ett mer innovativt företag, säger Lisa Nilsson, IT-chef på Holmen Skog.

Utöver de kurser som erbjuds i Digital Forest Academy har Mistra Digital Forest samlat andra relevanta utbildningar på området som kan passa yrkesverksamma, som erbjuds via olika aktörer och lärosäten runtom i landet.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se