LRF: “Artskyddsutredningen är en katastrof för skogsbruket”

För alla markägare är artskyddsutredningen som presenterats en stor besvikelse. Enligt LRF visar utredningen inga tecken på att stärka äganderätten.

Enligt LRF innebär de nya förslag instället att man försvårar för all verksamhet i skog och mark, men utan att det egentligen leder till ett bättre skydd för arterna. Istället vill LRF att staten tar ansvar för alla kostnader som uppstår på grund av artskyddsförordningen, men utredningen pekar åt ett annat håll.

– Vi hade förväntat oss att artskyddsutredningen skulle sätta ned foten och förtydliga att det är staten som ska bära kostnaden och ansvaret för skydd av arter i Sverige, inte den enskilda markägaren. Vi har en absurd situation med onödiga rättegångskostnader som tydligen ska få fortgå och det är en stor besvikelse, säger Palle Borgström, förbundsordförande i Lantbrukarnas Riksförbund.

Utredningen landade i flera förslag som är striktare än tidigare, och som innebär att markägare behöver ta ännu större hänsyn än tidigare. Bland annat föreslår utredningen ett förbud mot att störa fåglar på våren, oavsett avsikt och oavsett art. Det skulle i praktiken innebära att allt skogsbruk förbjuds under våren och den tidiga vallskörden blir omöjlig.

– Det skulle betyda enorma förluster av träråvara och ekonomiska förluster för hela skogsbranschen. Allt skulle stå still under fyra månader, varenda skogsmaskin. Vi pratar om förluster för skogsbranschen på 10-tals eller till och med 100 miljarder kronor. För jordbruket skulle åtstramningen betyda att den tidiga och mest proteinrika vallskörden uteblir, menar Palle Borgström.

LRF kan se några ljusglimtar i förslag, som att markägare föreslås få sina rättegångskostnader ersatta vid processer mot staten för att få rätt till ersättning.  I den bästa av världar hade dock inte markägare i Sverige behövt stämma staten, utan ersättning skulle ha betalats ut direkt.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se