Ny slutsikt från Maskin Mekano

Maskin Mekano presenterar en ny slutsikt för att möta dagens krav på högre kapacitet, större siktnoggrannhet, lägre driftskostnader, lägre ljudvolym, mindre koldioxidavtryck och säkrare arbetsplatser. 

Maskin Mekano lanserar en helt ny slutsikt som uppges möta dagens krav på högre kapacitet, större siktnoggrannhet, lägre ljudvolym och säkrare arbetsplatser.

Den nya slutsikten, Maskin Mekano SH 1202 bygger vidare på Maskin Mekanos koncept av flyttbara enheter, vilka i produktion liknar stationära anläggningar tack vare det upphissade produktionsläget.

Enligt Maskin Mekano har det under utvecklingsarbetet lagts stor vikt att skapa en trygg arbetsmiljö. Konstruktörerna har tagit fram ett antal nya säkra och driftsäkra ingreppsskydd. 

Även för att underlätta sållbyten har Maskin Mekano ett antal unika lösningar. Rejäla gångbanor finns vid sidan om och bakom sikten. De nås via en hydrauliskt fällbar trappstege som är försedd med handledare och självstängande grind. Matartransportören fälls rakt upp för total tillgänglighet till överdäck. Framför sikten kan stupen rullas undan hydrauliskt.

På SH 1202 sitter hanteringskroken i ”rätt” ända och det är enkelt att passa in under påmatande transportör från kross, matare eller annat sorteringsverk. De höga hydrauliska stödbenen är utformade för enkel lastning på trailer. Det är bara att backa in mellan stödbenen, hissa upp dem och fälla in dem. Då blir transportbredden under 3,0 meter. Det går att transportera sorteringsverket på lastväxlarbil som klarar 17 ton.

Elskåpet är förberett för förregling med framförvarande eller anslutande maskin. SH 1202 kan utrustas med uppkopplat elskåp vilket möjliggör att Maskin Mekanos servicetekniker kan hjälpa användarna att felsöka eller kalibrera maskinerna på distans.

SH 1202 är eldriven och hydraulik används bara till linjära rörelser vilket reducerar risken för oljeläckage till ett minimum. Bränsleförbrukningen på egen generator ligger på 3 liter per timme. Jämfört med hydrauliskt drivna siktstationer är det därmed möjligt att reducera koldioxidutsläppen med uppemot 80 procent och samtidigt minska bullernivåerna med 10 dB.

I praktiken drivs maskinen i regel med ström från en kross eller med nätström. Förbrukningen ligger då på ca 20 kW. SH 1202 är som standard utrustad med mjukstart för att reducera startströmmarna.

Hjärtat i SH 1202 är sikten, som har en kraftig drivanordning. Sikten är tvångsstyrd/4-lagrad vilket gör slaget konstant oavsett belastning. Det innebär i sin tur konsekventa och förutsägbara siktkurvor. Det kraftiga slaget ger utöver oöverträffad kapacitet också en okänslighet för väder och vind.

Sikten är avvibrerad med Maskin Mekanos Vibro-Block koncept som gör att kraften stannar i sikten.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se