Ny sandspridare från Amazone

amazone_sandspridare

Amazone lanserar nu en ny, vidareutvecklad generation av sand- och saltspridare, speciellt avsedda för halkbekämpning. Spridaren kan såklart även användas för gödsling av gräsmattor, eller toppdressing. Den nya generation Amazone E+S kan fås med behållare från 300 till 1100 liter och med spridningsbredd från 1 till 8 meter.

Amazone E+S finns med två olika grundbehållare på 300 respektive 750 liter. Med olika behållarförhöjningar kan behållarvolymer på 300, 395, 490, 750, 930 och max 1110 erhållas.

Maskinen kan fås med antingen kraftuttags- eller hydrauldrivning för spridartallriken. I kraftuttagsdrivsutförandet ställs, från förarplatsen, arbetsbredden in steglöst, med ett elektriskt manövrerat rostfritt jalusi.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se