Ny rapport: Utsläppen ökar om skogsbruket minskar

Det sägs ibland att skogsavverkning leder till en koldioxidskuld som tar lång tid att betala tillbaka genom plantering av nya träd. Detta går diametralt mot fakta om att skogens bioekonomi är en viktig del av de klimatlösningar vi behöver.  Detta  konstateras i en ny rapport som tagits fram på uppdrag av branschorganisationen Skogsindustrierna. Foto: Per Eriksson

I rapporten ”The forest carbon debt illusion” presenteras en analys av hur olika nivåer av skogsbruk i Sverige påverkar kolflöden i koldioxid-koncentrationen i atmosfären på kort och lång sikt. Rapporten är framtagen på uppdrag av Skogsindustrierna.  

Rapporten belyser skogsnäringens påverkan på klimatet ur ett helhetsperspektivt. Från skogsbruk till träbaserade produkter, ocj i relation till uppfattningen att det på kort sikt skulle vara bättre att låsa skogen stå. Rapporten redovisar även jur klimatet påverkas om skogsprodukter försvinner från marknaden och ersätts av produkter baserade på fossil energi.

Fyra scenarier presenteras. De spänner från ett stopp för avverkningar till ett skogsbruk på dagens nivå. Underlag för analysen är data från svensk riksskogstaxering. 

Rapporten är framtagen på uppdrag av Skogsindustrierna och är skriven på engelska. Rapportförfattare är Peter Holmgren, tidigare chef för FAO:s globala klimatarbete och idag rådgivare inom hållbar utveckling. 

Slutsatserna i rapporten visar att det inte uppstår någon kortsiktig kolskuld i de långsiktigt brukade skogar jämfört med alternativen att minska eller upphöra med avverkning. Tvärtom ökar kollagret i skogen kontinuerligt, samtidigt som träbaserade produkter minskar fossila utsläpp.  

Mängden koldioxid ökar kraftigt i atmosfären om Sverige slutar med skogsbruk. 

En tioprocentig minskning av avverkningarna får ingen effekt på klimatet, men mängden fossila utsläpp skulle öka. 

Rapporten konstaterar också att det behövs fler vetenskapliga studier av skogssektorns klimatpåverkan där man tar hänsyn till helheten av skogsbruk och skogens förnybara produkter i den biobaserade ekonomin. 

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se