Ny prognos för återstart av Malmbanan

Bärgning av malmvagn vid Vassijaure station.

Nu har Trafikverket gått igenom den sträcka som skadades vid urspårningen den 24 februari norr om Vassijaure. Det rör sig om 1,5 kilometer spår där vi bland annat påbörjat utbyte av sliprar och reparation av signal och elanläggning. Vi kan nu ge en prognos för trafikstart.

– Nu har vi fått en bra bild över de skador som uppstod vid urspårningen, återställningsarbetena har startat och vi kommer att jobba intensivt hela helgen. Med erfarenheter från den tidigare urspårningen så är vädret den största osäkerhetsfaktorn men väderprognosen ser bra ut för de kommande dagarna. Därför har vi nu satt en prognos om att trafikstart kan ske den 7 mars klockan 16:00, säger Simon Sunna, sektionschef järnväg, Trafikverket.

”Med erfarenheter från den tidigare urspårningen så är vädret den största osäkerhetsfaktorn”.

Trafikverket fick medgivande om att påbörja återställningsarbete på hela sträckan under förmiddagen den 1 mars. Bärgningen av oskadade vagnar är klar. Sträckan Björnfjell-Vassijaure har snöröjts med hjälp av Banenor, som ansvarar för infrastruktur på järnväg i Norge, för att kunna dra vagnarna norr om urspårningen till Narvik.  Bärgningen har skett med hjälp av en kran men har försvårats av hård vid, och beräknas vara klart 1 mars.

Prenumerera kostnadsfritt på Anläggningsvärldens nyhetsbrev. Klicka här!

– Innan trafiken släpps på kommer anläggningen att testas genom att ett lastat malmtåg får köra sträckan, samt att vi gör avsyningar av spåranläggningen. Detta kommer att starta på måndag 4 mars. Vi kommer att dagligen göra avsyningar på både detta spårområde och där urspårningen skedde innan jul. Det råder fortsatt nedsatt hastighet på båda sträckorna, och persontrafiken kommer inte tillåtas att trafikera än, säger Simon Sunna avslutningsvis.

Här kan du läsa fler nyheter inom infrastruktur

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se