Ny produkt ska försvåra maskinstölder

IMG_2160

Försäkringsbolagen tar krafttag mot maskinstölderna med ny norm (SSF 1084) som skall underlätta för polisen. företaget Eurosafe Security Solutions AB är först ut med ett godkänt märksystem.

Identifiering av stulna maskiner och arbetsfordon är ett problem för polisen och tullen.

Internationella ligor har specialiserat sig på att stjäla maskiner vilka sedan säljs utomlands under falsk identitet. Normen är framtagen på uppdrag av Trafikförsäkringsföreningen (TFF) i ett samarbete mellan TFF/Yrkestrafikgruppen, Larmtjänst och SSF. Syftet är att förebygga stölder samt underlätta identifiering av stulna traktorer, terrängfordon, motorredskap i klass 1 och klass 2.

– Larmtjänst har i samarbete med SSF, Stöldskyddsföreningen, skrivit Norm 1084 som ett led i att försvåra för kriminella personer, nätverk att stjäla maskiner, oregistrerat gods. Vår förhoppning är att normen ska bidra med att försvåra utförsel av gods ut ur Sverige samt underlätta identifiering av anträffat gods. Försäkringsbranschen är en del av detta arbete i samarbete med övriga organisationer och myndigheter, Peter Sundman – Larmtjänst.

Svenska företaget Eurosafe Security Solutions har under lång tid arbetat brottsförebyggande för att minska maskinstölder. Nu har man som första leverantör blivit certifierade enligt den nya svenska normen SSF 1084 och lanserat produkten SmartWater System 1084.

– Vi är övertygade om att polisen, tullen, försäkringsbolag och Larmtjänst kommer ha stor nytta av vårt nya märkssystem. Det stjäls maskiner i Sverige för miljardbelopp varje år och vår erfarenhet med statistik visar tydligt på att de kriminella undviker stöldskyddsmärkta objekt, säger Björn Mannering, vd vid Eurosafe Security Solutions.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se