Ny lönemodell ska minska byggolyckorna

Peab och Byggnads har kommit överens om en företagsanpassad lönemodell för yrkesarbetare som baseras på produktivitet, arbetsmiljö och säkerhet. Överenskommelsen trädde i kraft den 1 oktober. Foto: Peab
Peab och Byggnads har kommit överens om en företagsanpassad lönemodell för yrkesarbetare som baseras på produktivitet, arbetsmiljö och säkerhet. Överenskommelsen trädde i kraft den 1 oktober. Foto: Peab

Peab och Byggnads elva regioner har kommit överens om en företagsanpassad lönemodell för yrkesarbetare som baseras på produktivitet, arbetsmiljö och säkerhet.

Båda parter tycker att det är viktigt att fokusera på dessa områden då säkra arbetsplatser är en given grund för färre olyckor och tillbud på arbetsplatserna samt en förutsättning för kvalitet och lönsamhet.

Parterna har diskuterat möjligheten att teckna en rikstäckande ackordslöneöverenskommelse sedan mars 2017. Och nu är avtalet i hamn.

– Nu tar vi steget fullt ut och utvecklar ackordet så att det bättre stödjer Peabs strategiska mål. Det anpassade ackordet främjar säkra arbetsplatser, ordning och reda och därmed kvalitet och lönsamma projekt, säger Urban Alm, förhandlings- och arbetsmiljöchef på Peab.

”Det anpassade ackordet främjar säkra arbetsplatser.” Urban Alm, förhandlings- och arbetsmiljöchef på Peab.

– Vi är mycket nöjda med den samsyn som vi och Peab funnit under utvecklingsarbetet. Rätt introducerad kommer överenskommelsen att stärka ansvarstagandet och samverkan mot de gemensamt uppställda målen. Med en bättre insyn och högre delaktighet på arbetsplatserna skapar vi säkra arbetsplatser med en ännu bättre produktivitet, vilket i sig tryggar bra anställningsvillkor, helt i linje med utvecklingsavtalet inom byggnadsindustrin, säger Emil Persson, avtalsansvarig Byggnads Mälardalen.

I överenskommelsen mäts produktivitet i tid eller ekonomi. Vilken av dessa som ska användas väljs utifrån projektet och medarbetarnas förutsättningar.

Arbetsmiljö och säkerhet är en parameter som är obligatorisk på alla arbetsplatser som omfattas av löneöverenskommelsen. Målet är att på ett systematiskt och proaktivt sätt minska tillbud och olyckor – både på kort och på lång sikt – genom att mäta hanterade riskobservationer på arbetsplatsen. Riskobservationsrapporteringen handlar om ett lärande och ett förebyggande arbetssätt, och i Peab uppmuntras anställda och underentreprenörer till att rapportera och åtgärda alla risker som skulle kunna leda till tillbud och olyckor.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se