Ny generalagent för MAN lastbilar

Försäljningen av MAN last- och transportbilar i Sverige övertas av Svenska Neoplan.Svenska Neoplan har sedan 1976 ansvarat för import och försäljning av MAN:s bussfabrikat, där man nu är marknadsledare på den svenska marknaden.

Import- och försäljning av MAN lastbilar i Sverige tas nu över av Svenska Neoplan AB samtidigt som MAN-koncernen genomför en omorganisation av regionstrukturen för sina försäljnings-organisationer.

Omorganisationenen omfattar också en del försäljingar av importbolag i vissa länder. Sverige är ett av de länder där man nu väljer att flytta import- och försäljning av MAN:s lastbilar från ett eget dotterbolag. Detta sker genom en försäljning av dotterbolaget MAN Truck & Bus Sverige till Svenska Neoplan som startar ett nytt bolag, Lion:s Truck AB, som sedan den 1 augusti har övertagit alla MAN:s aktiviteter i Sverige.

– Svenska Neoplan har under 45 år befäst sin närvaro på den svenska bussmarknaden och genom våra elva verkstäder har vi en stor kundbas på last- och transportbilssidan. Vi känner redan MAN:s produkter och system så för oss är det ett naturligt steg att nu överta försäljning och service av MAN:s last- och transportbilar, säger Joackim Bay, vd på Svenska Neoplan.

MAN-koncernen ser Svenska Neoplans övertagande av den kompletta ”MAN-portföljen” i Sverige som en ”Win-Win” situation.

– I Svenska Neoplan får vi en importör som i årtionden har visat sitt värde på den svenska bussmarknaden. Vi tror att det här företaget är det rätta för att vidareutveckla MAN:s marknadsposition för last- och transportbilar på den svenska marknaden, Johan Björnör, senior vice vd på MAN.

I och med övertagandet av aktierna i MAN Truck & Bus Sverige följer också personalen med till det nya ägarna.

Det startas ett nytt företag under namnet Lion´s Truck AB. Företaget kommer framöver ha ansvaret för import och försäljning av MAN: lastbilsprogram.

Det nya kontraktet med Svenska Neoplan påverkar inte de befintliga serviceverkstäderna. De kommer även i fortsättningen att erbjuda service för MAN fordon i Sverige.

MAN Truck Center Malmö ingår i försäljningen till Svenska Neoplan och kommer även i fortsättningen att vara en viktig del i MAN:s tillväxtplaner för Sverige. Anläggningen kommer framöver också hantera många av Svenska Neoplans bussaktiviteter i Sydsverige.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se