Nu startas världens största transportsystem

ABB har i samarbete med Takraf slutfört idrifttagning och testning av världens högst belägna och mest kraftfulla direktdrivna transportsystem, som möjliggör kontinuerlig drift vid koppargruvan Chuquicamata i Chile.

ABB har tillhandahållit konstruktion, direktdrivet drivsystem, elektrisk utrustning för strömförsörjning, energidistribution och automatisering av ett nytt transportbandsystem, under och ovan jord, vid världens största koppargruva.

Projektledning och konstruktion för hela el-, styr- och instrumenteringsområdet (EC&I) leddes av ABB i Tyskland, med långa perioder på plats i norra Chile sida vid sida med Takraf för att utrusta platsens nya underjordiska drift med ett stor transportsystem som klarar en höjdskillnad på 1 200 meter och täcker ett avstånd på nästan 13 kilometer.

De tre huvudtransportörerna på 11 000 ton / tim har direktdrivna transpordrifter (GCD) utrustade med stora ABB AC-synkronmomentmotorer med en nominell effekt på 5 MW vardera, vilket resulterar i ett motoraxelvridmoment på cirka 900 kNm. Med transportörer i ständigt arbete, är hög tillgänglighet och lågt underhåll viktigt. Designad med ett minimum av omlastningsstationer krävdes bara en station under jord, vilket sparade en betydande projektkostnad.

Baserat på kontinuerlig transportbandteknik är infrastrukturen helt trucklös, vilket eliminerar behovet av 120 stora gruvtruckar. Detta resulterar i att man sparar cirka 130 miljoner liter dieselbränsle per år, vilket innebär att koldioxidutsläppen minskar från 340 000 ton per år ner till 100 000 ton per år. Det är också det första transportsystemet i världen som använder högkvalitativ stålkabelbältesteknik, ST10000, för användning på uppåtgående transportör i tunnel.

– Detta är en ny milstolpe i underjordiska applikationer för kontinuerlig gruvdrift. Det är den högsta driveffekt som någonsin installerats på en transportör och som använder ett brett spektrum av funktioner för datainhämtning, utvärdering av utrustning och processoptimering”, säger Ulf Richter, Global Product Manager för Belt Conveyor Systems på ABB.

Idrifttagningen slutfördes på fyra månader. Det nya underjordiska projektet förväntas utöka verksamheten vid Chuquicamata under de kommande 40 åren.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se