Nu startar tillverkning av bioolja i Gävle

Nu produceras bioolja på Pyrocells anläggning i Gävle. Pyrocell som ägs gemensamt av Setra och Preem och bildades 2018. Affärsidén är att producera bioolja från sågspån och träflis. Nu är produktionen igång på landets första pyrolysoljeanläggning.

– Nu tar vi ytterligare ett konkret steg i vår omställning och i vårt arbete med att uppnå storskalig förnybar produktion, säger Magnus Heimburg, vd på Preem.

Pyrocells anläggning ligger vid Setra Kastet sågverk i Gävle. Där omvandlas sågspån, som är en restprodukt i Setras industriella process, till icke-fossil pyrolysolja. Pyrolysoljan förädlas därefter till förnybar diesel och bensin vid Preems raffinaderi i Lysekil.

– Pyrocell är en unik industrisatsning som möjliggör en hållbar värdekedja från skog till tank. Vi ersätter den fossila oljan och bidrar till ökad andel förnybart i drivmedel som ger lägre koldioxidutsläpp, säger Pontus Friberg, arbetande styrelseordförande i Pyrocell.

Anläggningen ska producera runt 25 000 ton icke-fossil pyrolysolja per år, motsvarande 15 000 personbilars årliga bränsleförbrukning.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se