Mindre avverkning för Norska Statskog

_DSF1594

Norska Statskog minskar nästa års avverkning med 25 000 kubikmeter, vilket motsvarar lasten på 650 timmerbilar.

2017 års nivå ser ut att landa på cirka 315 000 kubikmeter. Planen för 2018 är att avverka 290 000 kubikmeter.

– Kvantiteten avgörs av hur mycket skog som är aktuellt att avverka. Nu går vi in i en period där vi har mindre avverkningsfärdig skog på våra egendomar, säger Monica Grindberg, skogschef på Statskog.

En analys av det statliga företagets skogsresurser indikerar att avverkningstakten måste sänkas.

– Samtidigt är detta inte statiskt och flera förbehåll kan öka kvantiteterna igen. Till exempel bidrar bättre timmerpriser till att större delar av vår skog blir lönsam att avverka. Större fokus på övergång från olja, stål och betong till klimatvänlig träråvara kan komma att ge en uppsving från norsk skogsnäring säger Monica Grindberg avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se