Miljömål kräver tydlig strategi

biogas_fordonsgas

Statistik från SCB för första halvåret 2016 visar att försäljningen av fordonsgas har stagnerat, jämfört med samma period förra året. Samtidigt är biogasandelen fortsatt hög, runt 70 procent på halvårsbasis.

– Det är oroande att marknaden för fordonsgas visar tecken på stagnation, men positivt att efterfrågan på biogas är fortsatt hög. Marknadens aktörer väntar på tydliga politiska signaler för att våga investera, säger Maria Malmkvist, vd på Energigas Sverige.

– Målet om fossilfria vägtransporter kräver en tydlig strategi som klargör att biogasen är nödvändigt för omställningen. Förlaget till bonus-malus-system, som ska stimulera köp av bilar med låga utsläpp, måste därför ge gasbilar en tydlig bonus.

Energimyndighetens rapport ”Drivmedel och biobränslen 2015”, som publicerades nyligen, visar att användningen av biodrivmedel ökar, från 12 procent 2014 till 15 procent 2015. Användningen av biodiesel ökar mest, därefter kommer fordonsgas. Den förnybara inblandningen var i genomsnitt 17 procent i diesel och 72 procent i fordonsgas.

– För att uppnå målet om fossilfrihet krävs att potentialen för alla förnybara drivmedel, och dess olika tekniker, tas till vara. Det måste framgå av den kommande strategin för fossilfria vägtransporter, avslutar Maria Malmkvist.