Mikael Damberg hyllade skogen

biobase_damberg

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg invigde, tillsammans med statssekreterare Elisabeth Backteman samt Eva Färnstrand, styrelseordförande, och P-O Wedin, vd på Sveaskog AB, konferensen Biobase som startade i Piteå den 22 november.

Närings- och innvationsminister Mikael Damberg berättade vikten av en levande och hållbar skogsnäring. han förklarade att hela skogsnäringen sysselsätter över 70 000 personer och är den exportindustri i Sverige som har det största exportnettot.

– Skogsnäringen är väldigt viktigt för Sverige. Jag skulle kunna sträcka mig så långt som att säga att skogsindustri aldrig varit viktigare för vår ekonomi i dag. Det är vårt gröna guld, säger Mikael Damberg.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se