Mer än 100 miljoner kronor i stöd till utsläppsfria anläggningsmaskiner

eldriven hjulgrävare på 18 ton.
Allt fler aktörer använder elektriska grävmaskiner, både i Norge och Sverige. Foto: Per Eriksson

Elektrifieringen av entreprenadmaskiner och byggarbetsplatser i Norge går snabbt och nya tilldelningar till två stödprogram för utsläppsfria lösningar ger marknaden möjlighet att vända verksamheten i en mer klimatvänlig riktning.

I årets första ansökningsomgång för programmet ”Emissionsfria anläggningsmaskiner” delar klimatomställningsföretaget Enova, som ägs av den norska staten, ut nästa 75 miljoner norska kronor i stöd till 58 emissionsfria anläggningsmaskiner, medan för erbjudandet ”Mobila laddstationer för elektriska anläggningsmaskiner cirka 30 miljoner kronor ges i stöd till 26 mobilbatterier.

– Förra året var ett bra år för omställningen till utsläppsfria alternativ. Inledningen av 2024 är också lovande vad gäller fortsatt utveckling på marknaderna, säger Marie Tranaas Skjærvik, chef för landtransporter på Enova.

Enova har under flera år arbetat för att underlätta omställningen till utsläppsfria alternativ inom byggandet och man har lagt vikt vid att förbättra tillgängligheten och sänka kostnaderna för sådana lösningar över tid.

Tranaas Skjærvik, chef för landtransporter på Enova
Förra året var ett bra år för omställningen till utsläppsfria alternativ. Inledningen av 2024 är också lovande vad gäller fortsatt utveckling på marknaderna, säger Marie Tranaas Skjærvik, chef för landtransporter på Enova. Foto: Enova, pressbild

– Vi registrerar att optimismen och intresset har ökat bland marknadsaktörerna, och att man nu har en bättre erfarenhetsbas att bygga vidare på för att utöka utbudet ytterligare, säger Tranaas Skjærvik.

”Enova har under flera år arbetat för att underlätta omställningen till utsläppsfria alternativ inom byggandet”

Stödet kan uppgå till upp till 40 procent av godkända dokumenterade merkostnader, upp till fem miljoner norska kronor. I den första ansökningsomgången för ”Emissionsfria entreprenadmaskiner” 2024 var det öppet för fyra kategorier. Här följer en översikt över antalet maskiner som stöds, och gränserna för stödkronor per årlig kg CO2 (parentes) i denna anbudsinfordran:

Batteridriven minigrävmaskin: Fyra maskiner stöds (10 kr/kg CO2)
Stor batterigrävmaskin: 43 maskiner stöds (40 kr/kg CO2)
Stor kabeldriven grävmaskin: Fem maskiner stöds (kr 35/kg CO2)
Hjullastare: Sex maskiner stöds (kr 27/kg CO2)

Gränserna kan variera från ansökningsomgång till ansökningsomgång beroende på applikationsinmatningen. Nästa deadline för att ansöka om stöd till programmet är den 16 maj 2024 och det har beslutats att förlänga detta stöderbjudande även efter 2024.

För mobila laddstationer kan stödet uppgå till upp till 40 procent av godkända dokumenterade kostnader, upp till maximalt två miljoner norska kronor. Programmet är tidsbegränsat och är planerat att avslutas i slutet av 2024. För denna ansökningsomgång tilldelas totalt 30,83 miljoner kronor till 26 projekt.

Bland dessa fanns 17 projekt med totalt stöd på upp till 14,96 miljoner kronor inom kategorin ”Mobilbatteri med upp till 300 kWh batterikapacitet”, och nio projekt med totalt stöd på upp till 15,87 miljoner kronor inom kategorin ”Mobilbatteri med batterikapacitet från 300 kWh och mer”.

Här kan du läsa fler nyheter om bygg och anläggning

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se