Mellanskog justerar virkespriserna

Mellanskog har infört en medlemspremie på timmer och föreningen tar nu ytterligare kliv för att stärka mervärdet med medlemskapet. En stark marknad för timmer gör att Mellanskog nu kan höja priserna mellan 20-50 kronor per kubikmeter fast mått toppmätt volym (m³to). Foto: Per Eriksson.

I mitten av förra året införde Mellanskog en medlemspremie på timmer och föreningen tar nu ytterligare kliv för att stärka mervärdet med medlemskapet. En stark marknad för timmer gör att Mellanskog nu väljer att höja priserna mellan 20-50 kronor per kubikmeter fast mått beroende på geografi.

Samtidigt införs en differentiering av massavedspriset mellan medlem respektive icke-medlem, vilket innebär att icke-medlemmar får ett lägre massavedpris (20kr/m³fub).

– Många söker sig till Mellanskog, vi kan redan nu konstatera att medlemsantalet ökat under 2020. En stark skogsägarförening innebär en kraftfull aktör på virkesmarknaden och en tydlig röst för rätten att äga och bruka sin skog, därför vill vi bli ännu fler, säger Fredrik Munter, vd på Mellanskog.

Förändringarna är en del av en långsiktig strategi att ytterligare stärka mervärdet med medlemskapet.

Samtidigt anpassar Mellanskog prissättningen på granmassaved efter förändringar i industristrukturen. Det innebär att granmassaved tas bort som sortiment i Härjedalen och Hälsingland. I Örebro, Dalarna och Gästrikland justeras priset på granmassaved ned till samma nivå som barrmassaved.

Priset på bränsleved justeras ned med 3okr/m³fub i områden som angripits hårt av granbarkborre; Värmland, Örebro, Södermanland, Västmanland, Uppsala samt Stockholm. Förändringen sker mot bakgrund av mycket högt utbud och höga lager i området.

– Det händer mycket på Mellanskog just nu. I slutet av förra året kunde vi genomföra en vinstutdelning på 36 miljoner, trots ett utmanande år. Nu blickar vi framåt mot 2021 och jag tror att Mellanskogs position kommer att stärkas ytterligare under året, säger Fredrik Munter.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggninhsvarlden.se