Maskinentreprenörerna positiva till höstbudgeten

Maskinentreprenörerna välkomnar regeringens förslag i höstbudgeten 2023 om att behålla och förstärka Klimatklivet med 4 miljarder kronor. ME efterlyser dock en långsiktig plan från regeringen hur den avser att minska och undanröja underhållsskulden i transportinfrastrukturen. Foto: Per Eriksson

Maskinentreprenörerna (ME) välkomnar regeringens förslag i höstbudgeten 2023 om att behålla och förstärka Klimatklivet med 4 miljarder kronor. ME ser även positivt på marknadsintroduktionsstödet vars syfte är att underlätta övergången till elektrifierade tunga fordon och arbetsmaskiner. 

Maskinentreprenörerna anser dock att tidsramen för marknadsintroduktionsstödet riskerar motverka syftet med stödet. Enligt ME kommer Elektrifieringen av arbetsmaskiner att ta tid. Tyngre arbetsmaskiner finns endast tillgängliga en begränsad omfattning på marknaden, vilket gör att marknadsintroduktionsstödet, hur tacksamt det än må vara, i praktiken kommer ge liten effekt innan 2026 då stödet upphör.  

Maskinentreprenörerna välkomnar också sänkt reduktionsplikt som en kortsiktigt lämplig åtgärd för att motverka de höga drivmedelsprisernas negativa effekter, för såväl entreprenadbranschen som för samhället. En lägre reduktionsplikt kan frigöra rena biodrivmedel (HVO100) till entreprenad-, rederi- och flygbranschen som kommer ta längre tid att elektrifiera, och vilkas enda möjlighet att på kort sikt bidra till klimatomställningen är att använda biodrivmedel. Regeringen bör dock snarast analysera och föreslå kompletterande styrmedel och åtgärder så att Sverige kan nå både nationella och europeiska klimatmål. 

Maskinentreprenörerna välkomnar även satsning på utökat vägunderhåll med 300 miljoner på statliga vägar och 100 miljoner på enskilda vägar. ME efterlyser dock en långsiktig plan från regeringen hur den avser att minska och undanröja underhållsskulden i transportinfrastrukturen. För att lyckas med den gröna omställningen krävs en robust, väl underhållen infrastruktur. Här måste regeringen göra mer, skriver Maskinentreprenörerna i ett pressmeddelande.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se