Maskinentreprenörerna går med i Håll Nollan

Charlotta Dieden, arbetsmiljöspecialist på Maskinentreprenörerna.

Maskinentreprenörerna krokar arm med andra viktiga aktörer inom byggsektorn och blir medlem i Håll Nollan för att främja arbetet för noll olyckor på arbetet. 

– Vårt mål är att skapa säkra, trygga och trivsamma arbetsplatser med en god säkerhetskultur. Samarbetet inom Håll Nollan ökar våra möjligheter för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte säger Charlotta Dieden, arbetsmiljöspecialist på Maskinentreprenörerna.

Medlemmarna i Håll Nollan består av både beställare, konsulter och entreprenörer och representerar därmed hela kedjan i ett bygg- eller anläggningsprojekt. Genom det har Håll Nollan fått en allt viktigare roll och röst i byggsektorns gemensamma arbete för säkrare arbetsplatser. Medlemskapet i Håll Nollan skapar mervärde för Maskinentreprenörernas medlemsföretag genom ett ökat lärande om säkrare arbetssätt och arbetsmetoder, dels större möjligheter att påverka beställare och andra beslutsfattare som anger de yttersta förutsättningarna för säkerheten på våra arbetsplatser.

 Genom ett medlemskap i Håll Nollan får ME således en möjlighet att både synliggöra och tydliggöra det egna arbetet för nollvisionen vad gäller arbetsplatsolyckor och påverka samt bidra till det gemensamma arbetet framåt. 

 –  Vi är glada för och ser fram emot detta nya samarbete och möjligheten att delta i nuvarande och kommande aktiviteter för noll olyckor, säger Charlotta Dieden avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se