Kvalitetsutmärkelse till anläggningsprojekt

Väg 63 i Örebro län vinner byggsektorns kvalitetsutmärkelse, PQi.

Som första anläggningsprojekt någonsin vinner ombyggnationen av väg 63 Förbifart Hjulsjö, mellan Hällefors och Kopparberg i Örebro län, byggsektorns kvalitetsutmärkelse PQi – Utmärkt Projektkvalitet. Projektet byggs av Peab på uppdrag av Trafikverket.

Utmärkelsen PQi – Utmärkt Projektkvalitet är ett initiativ från branschorganisationerna Byggherrarna, Byggföretagen och företaget Binosight för att lyfta fram och sprida goda exempel i byggsektorn. Priset som instiftades 2021 har tidigare enbart vunnits av fastighetsprojekt, vilket gör väg 63 till den första vinnaren från anläggningssidan.

– Det känns fantastiskt att vinna PQi. Det är ett kvitto på att vi har jobbat hårt för att leverera ett projekt med hög kvalitet, både tekniskt och socialt. Vi har haft ett väldigt bra samarbete med Trafikverket och de andra aktörerna i projektet, och vi är väldigt stolta över resultatet, berättar Johan Eriksson, platschef på Peab.

Varje år mäts hundratals projekt med PQi. Mätningarna sker via enkäter som skickas till alla projektmedlemmar där frågor om bland annat planering, ledarskap och arbetsmiljö ställs.

Thomas Samuelsson är vd för Binosight och en av jurymedlemmarna för PQi. Han berättar att varje nominerat projekt genomgår en noggrann kvalitetskontroll gällande kvalitet på mätresultat och andra kvalitetsparametrar för att säkerställa utmärkelsens relevans.

– PQi är ett sätt att uppmärksamma extraordinärt väl fungerande byggprojekt. Lyckade projekt skapar värde för både beställare, projektmedlemmar och samhället i stort. Vi vill visa att det finns många goda exempel på hur man kan arbeta med projektkvalitet i byggsektorn, och att det lönar sig både ekonomiskt och hållbart. Vi är extra glada över att kunna dela ut kvalitetsutmärkelsen till projektet Väg 63 som är det första infrastrukturprojektet som får priset, avslutar Thomas Samuelsson.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se