Kraftigt ökad orderingång för Volvo CE

God lönsamhet och ökad orderingång för Volvo CE. Under årets första kvartal steg nettoomsättningen med 23 procent. Orderingången ökade med 73 procent.

I Volvokoncernens senaste kvartalsarapport konstaterar Volvos vd och koncernchef Martin Lundstedt att efterfrågan på anläggningsmaskiner är god. 

– I många länder finns det behov av att investera i en åldrande infrastruktur och vi ser att sådana satsningar nu genomförs och planeras för framtiden. Tillsammans med en hög bygg- och anläggningsaktivitet i flera andra sektorer, driver detta på efterfrågan på både nya maskiner- och service, skriver Martin Lundstedt i kvartalsrapportens vd-ord.

Efter återhämtningen som började under andra halvåret ifjol har efterfrågan på marknaden ökat under årets första kvartal.
– Hög aktivitetsnivå inom infrastruktursegmentet och ökad efterfrågan på råvaror var de viktigaste tillväxtfaktorerna, skriver Volvo i kvartalsrapporten.

Den europeiska marknaden för anläggningsmaskiner hade dock en långsam start på året påverkad av coronarestrektioner på stora marknader som Frankrike och Tyskland, men har efter det förbättrats. På den amerikanska marknaden hade ökad aktivitet inom byggsektorn en positiv inverkan och förväntningar på ökade statliga investeringar i infrastruktur skapar en positiv framtidstro hos de amerikanska maskinentreprenörerna.

– Efterfrågan i Kina, världens största marknad för anläggningsmaskiner, var stark teck vare statliga infrastrukturinvesteringar. Marknaden ökade med 142 procent under de förta två månaderna jämfört med de mycket låga volymer under första kvartalet förra året, skriver Volvo.

Under årets första kvartal ökade Volvo CE orderingången med 73 procent jämfört med den relativt svaga orderingången under samma kvartal 2020. Den starka efterfrågan drivs av förbättrade byggaktiviteter och ökade investeringar i infrastruktur. Återförsäljarnas låga lagervolymer och deras behov av att fylla på lagren bidrog också till den höga orderingången.

Stora och medeltunga maskiner hade högre efterfrågan än kompaktmaskiner.

Under årets första kvartal steg såväl leveranserna som orderingånge kraftigt för Volvo Construction Equipment. Även lönsamheten förbättrades och den justerade rörelsemarginalen uppgick till 15,4 procent (13,3).

Volvo CE:s nettoomsättning uppgick till 24.742 miljoner kronor (20.148) vilken är en ökning med 23 procent. Rörelseresultatet uppgick till 3.822 miljoner kronor. (2.678). 

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se