Kraftig uppgång för stålförsäljningen

Stål- och Metallföreningens index över försäljningen av stålprodukter för fjärde kvartalet 2016 visar på en ökning av sålda volymer med 5 procent jämfört med samma kvartal 2015.

Att ökningen är så stor beror framförallt på en fortsatt hög aktivitet inom bygg och infrastruktur. Den svenska fordonsindustrin framgång är också en viktig orsak till ökningen.

– För 2017 ser vi en fortsatt positiv utveckling, skriver Stål- och Metallföreningen i ett pressmeddelande.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se