Kompetenssatsning inom cirkulärt byggande

trähusbyggande, cirkulärt byggande,
Det statliga forskningsinstitutet RISE och Boverket gör en stor satning på kompetens inom träbyggande och cirkulärt byggande i landet. Initiativet är en del av EU:s New European Bauhaus. Foto: Per Eriksson.

På uppdrag av Boverket ska det statliga forskningsinstitutet RISE leda ett arbete med att öka kompetensen inom cirkulärt byggande och träbyggande i Sveriges bygg- och arkitekturbransch. Uppdraget är en del i EU:s initiativ New European Bauhaus (NEB) som kopplar EU:s ”Gröna giv” till visionen att skapa hållbara, vackra och inkluderande samällen.

– Detta stärker Sveriges position i EU inom New European Bauhaus-rörelsen och riktar ett ökat fokus på svensk kompetens och våra miljömål samtidigt som utvecklingen av träbyggande och cirkulärt byggande kan öka tempot i omställningen till ett mer klimatneutralt och hållbart samhälle, säger Pia Sandvik, vd på RISE.

Pia Sandvik, vd på RISE. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Boverkets uppdrag till RISE löper till slutet av nästa år och ska rymmas inom Sveriges del av EU-kommisionens initiativ NEB Academy. RISE ska tillsammans med svenska aktörer ta fram utbildningsmaterial för kompetensbyggnad inom bygg- och arkitektsektorerna med ett tydligt fokus på träbyggande och cirkulärt byggande, bland annat genom ett öppet eLerning-material. Målet är att utveckla NEB Academy för hela Europas nytta och samarbete med de nordiska länderna blir viktigt för att detta ska lyckas, skriver RISE i ett pressmeddelande.

– Vi kan nu bidra till en kompetenshöjning i hela byggbranschens ekosystem vilket ökar branschens internationella konkurrenskraft, samtidigt som det ger viktiga förutsättningar för utvecklingen av framtidens hållbara, vackra och inkluderande städer, säger Frida Knutsson, senior projektledare på RISE.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se