Kombinerad grotskotare och markberedare 

Skogsägarföreningen Metsä Group och Risutec, den finska tillverkaren av skogsbrulsmaskiner kombinerar markberedning till skotare på ett nytt sätt. Den nya maskinen kan utföra markberedning och driva hyggesrester samtidigt.

Den finska skogsägarföreningen Metsä Group och den finska tillverkaren av skogsbruksmaskiner Risutec har tillsammans utvecklat en tilläggsanordning med vars hjälp man kan utföra markberedare med en en skotare samtidigt som man skotar grot och skogsrester.  

Detta ska öka produktiviteten och bidrar samtidigt till att minska skogsbrukets fossila utsläpp.

Metsä Group och Risutec har ett gemensamt mål i att utveckla den maskinella skogsvården. Markberedning är en central åtgärd inom skogsförnyelse i syfte att förbättra plantornas etablering och minska mängden plantskador.

– Med denna nya anordning kan markberedningen utföras effektivare och miljövänligare än tidigare. Kombinering av arbetsslagen underlättar också den bråda skogsvårdsäsongen på våren, säger Juho Rantala, utvecklingsdirektör för virkesanskaffning på Metsä Group.

– Tanken med den nya anordningen är att man med samma maskin kan utföra markberedning och grotskotning. Det går snabbt att fästa och ta loss aggregatet från skotaren. Man kan göra markberedning och samla in skogsrester och sedan åter skota ut virke, förklarar Jussi Aikala, vd på Risutec.

Enligt Metsä är målet också att bevara markberedningens goda kvalitet och minska kostnaderna för markberedningen på trakter och objekt som lämpar sig för metoden.

Metsä Group utvecklar långsiktigt ny teknologi för skogsbruket i samarbete med sina partners. Det skotarmonterade markberedningsaggregatet är en fortsättning på tillämpningen ”Asta” som utvecklades i samarbete med Rusitec. Asta räknar ut och rapporterar bearbetningspunkternas täthet allt eftersom arbetet framskrider. Tillämpningen används i stor omfattning av Metsä Groups avtalsentreprenörer.

– Vår tanke med detta samarbete är att Risutec får en produkt av denna anordning. Vi för å vår sida ut metoden till entreprenörsfältet och som en tjänst till skogsägarna, säger Juho Rantala.

– Vi skulle inte ha gått in i utvecklingsarbetet utan Metsä Groups satsning. Det är av central betydelse för vårt utvecklingsarbete att det finns en äkta efterfrågan för den nya anordningen, säger Jussi Aikala på Risutec, avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se