Ingen återhämtning för nyproduktion

_W5A2876

I Fastighetsbyrån senaste Mäklarpanel har 483 mäklare runt om i landet svarat på frågor om efterfrågan på nyproducerade bostäder. Sju av tio har upplevt en minskad efterfrågan på nyproduktion under 2018 – och utvecklingen förväntas fortsätta nästa år. Endast en av tio mäklare tror på återhämtning med ökad efterfrågan under 2019.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån har 483 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. Den här gången har de fått specifika frågor om nyproduktion.

På frågan ”Hur upplever du att efterfrågan på nyproduktion har utvecklats under 2018?” svarade 70 procent att efterfrågan minskat. 23 procent tyckte inte att efterfrågan förändrats medan 7 procent upplevde att efterfrågan ökat. I Stockholm och Göteborg är det 9 av 10 mäklare som har upplevt en minskad efterfrågan på nyproduktion.

– Intresset för nyproducerade bostäder har generellt varit svalt under 2018. Detta har medfört prissänkningar i pågående projekt och problem att få ihop ekonomin i nya projekt. Resultatet av det är att antalet sälj- och byggstarter rasat under året, säger Henrik Lenander, affärsområdesansvarig för nyproduktion på Fastighetsbyrån.

Han bedömer att avmattning och prisnedgång i slutet av 2017 är den stora orsaken till den minskade efterfrågan.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se